Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Γρεβενών έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1.

Μήτσιαλος Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.

Πρόεδρος

2.

Κορέλα Άννα του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

Αντιπρόεδρος

3.

Μπαζάκας Φώτιος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

Μέλος

4.

Ευαγγελόπουλος Δημήτριος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

 Αιρετό Μέλος

5.

Ψευτογκάς Δημήτριος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

Αιρετό Μέλος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1.

Γεωργούλας Ιωάννης του Θεοδώρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

2.

Αρμένης Στέφανος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

3.

Παπαδοπούλου Μυροφόρα του Περικλή, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

4.

Λόλας Γρηγόριος του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

5.

Τζιώλας Ιωάννης  του Σωκράτη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70  του Δημοτικού Σχολείου Καρπερού.