03-03-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τις Δηλώσεις συμμετοχής των σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας για τη Μαθητιάδα