Έντυπα αδειών

Έντυπα Αδειών Μονίμων:

 • Αίτηση Κανονικής Άδειας
 • Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας
 • Αίτηση Άδειας Κύησης
 • Αίτηση Άδειας Λοχείας
 • Αίτηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου
 • Αίτηση Άδειας Άνευ Αποδοχών Ανατροφής Τέκνου
 • Αίτηση Τρίμηνης Άδειας Ανατροφής
 • Αίτηση Άδειας Άνευ Αποδοχών
 • Αίτηση Άδειας Εξετάσεων
 • Αίτηση Άδειας Σχολικής Επίδοσης Τέκνου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Γάμου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Θανάτου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Γέννησης Τέκνου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Παράστασης σε Δίκη
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Αιμοδοσίας
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Αναπηρίας
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Νοσήματος
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Εκλογών
 • Αίτηση Συνδικαλιστικής Άδειας
 • Αίτηση Επιστημονικής - Επιμορφωτικής Άδειας
 • Υπεύθυνη Δήλωση Άδειας Άνευ Αποδοχών
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αναρρωτικής Άδειας

 

Έντυπα Αδειών Αναπληρωτών ΕΣΠΑ:

 • Αίτηση Κανονικής Άδειας
 • Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας
 • Αίτηση Άδειας Κύησης
 • Αίτηση Άδειας Λοχείας
 
 • Αίτηση Τετράμηνης Άδειας Ανατροφής Άνευ Αποδοχών
 • Αίτηση Άδειας Μείωσης Ωραρίου
 • Αίτηση Άδειας Εξετάσεων
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Γάμου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Θανάτου Συγγενικού Προσώπου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Γέννησης Τέκνου
 • Αίτηση Άδειας Σχολικής Επίδοσης Τέκνου
 • Αίτηση Άδειας Αιμοδοσίας
 • Αίτηση Άδειας Μετάγγισης Αίματος

 

Έντυπα Αδειών Αναπληρωτών - Ωρομισθίων:

 

 • Αίτηση Κανονικής Άδειας
 • Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας
 • Αίτηση Άδειας Κύησης
 • Αίτηση Άδειας Λοχείας
 • Αίτηση Τετράμηνης Άδειας Ανατροφής Άνευ Αποδοχών
 • Αίτηση Άδειας Μείωσης Ωραρίου
 • Αίτηση Άδειας Εξετάσεων
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Γάμου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Θανάτου Συγγενικού Προσώπου
 • Αίτηση Ειδικής Άδειας Γέννησης Τέκνου
 • Αίτηση Άδειας Σχολικής Επίδοσης Τέκνου
 • Αίτηση Άδειας Αιμοδοσίας
 • Αίτηση Άδειας Μετάγγιση Αίματος