30-06-2017 Ανακοινοποίηση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα μορίων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων ΠΥΣΠΕ Γρεβενών

Η ανακοινοποίηση  έγινε βάσει της υπ.αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3 Διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ.